در انتخاب کنتاکتور...

در انتخاب کنتاکتور اگر ما از اتصال مثلث استفاده کنیم کنتاکتور باید در رنج فیوز ما باشد یعنی اگر فیوز 50 آمپر داریم , کنتاکتور 50 نیز استفاده میکنیم. ولی اگر اتصال ما ستاره – مثلث باشد ما از کنتاکتور با یک رنج پایین تر از کنتاکتور فقط مثلث یعنی کنتاکتور 40 استفاده خواهیم کرد. ولی اگر ما بخواهیم از کلید حفاظت موتوری MPCB استفاده کنیم حتی نیازی به قرار دادن فیوز مینیاتوری هم نداریم. زیرا این کلید ها دارای شستی قطع و وصل مدار قدرت می باشند. و انتخاب رنج این کلید ها نیز می بایست با جریان نامی موتور باشد و برای این الکترو موتور با جریان نامی 42.9 آمپر کلید حفاظت موتوری MPCB در رنج 38-50 را انتخاب میکنیم. چون این کلید در ابتدای مدار قدرت ما قرار میگیرد فرقی نمیکند که اتصال ما مثلث باشد یا ستاره – مثلث رنج جریانی ما باید با رنج جریان نامی موتور که بر روی پلاک نوشته شده هم خوانی داشته باشد. بر روی کلید های حفاظت موتوری یک پیچ قرار داشته که جریان را تنظیم میکند. ما با چرخاندن آن پیچ توسط پیچ گوشتی جریان را با جریان نامی موتور برابر کرده و حداکثر حفاظت را برای آن به ارمغان می آوریم.

3500
تعداد فروش دستگاه
120
پروژه های انجام شده