محاسبه و انتخاب فیوز مناسب در تابلو برق های صنعتی...

محاسبه فیوز مناسب در تابلو برق های صنعتی

تنها مرجعی که برای انتخاب فیوز و بی متال قابل استناد بوده پلاک موتور میباشد. اشتباهی که هیچوقت در این مورد نباید انجام داد اطمینان به هر جدولی است که پیش روی ما قرار میگیرد. برای انتخاب فیوز مناسب و همچنین کلید های محافظتی مانند بی متال و کلید های حفاظت موتور MPCB ابتدا مشخصات کامل پلاک موتور را مورد بررسی قرار میدهیم. و پس از دانستن تمامی این مشخصات اقدام به انتخاب کلید ها و فیوز ها خواهیم کرد. انتخاب فیوز مناسب برای انتخاب فیوز مناسب برای این موتور می بایست بدانیم که جریان نامی این موتور چقدر میباشد. بر روی پلاک موتور دو جریان نامی وجود دارد. یکی برای ولتاژ 660 که جریان نامی آن 24.8 آمپر می باشد و دیگری برای ولتاژ 380 که دارای جریان نامی 42.9 آمپر می باشد. در 660 ولت اتصال سربندی موتور به صورت ستاره بوده و در ولتاژ 380 ولت اتصال سربندی موتور به صورت مثلث میباشد. همانطور که میدانید در شبکه ی برق سه فاز ایران ولتاژِی که در کارخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد 380 ولت می باشد ؛ به همین دلیل ما جریانی که در این ولتاژ و سربندی وجود دارد را برای انتخاب فیوز و بی متال یا کلید حفاظت موتوری MPCB استفاده میکنیم. برای انتخاب فیوز مناسب برای این راه اندازی فیوز مینیاتوری یا کلید اتوماتیک MCCB برای این الکتروموتور باید نزدیک به 42.9 آمپر باشد. پس فیوز مناسب برای این الکتروموتور فیوزی با رنج 50 آمپر مناسب می باشد.

3500
تعداد فروش دستگاه
120
پروژه های انجام شده