دستگاه برش سیمی بتن به حالت خاص دوار مخصوص برش بتن مسلح طراحی و ساخته می شود.این دستگاه به دلیل طراحی خاص که دارد توانایی گردش وضعیت پولی اصلی بصورت 360 درجه داشته و به راحتی می تواند انواع برش های دقیق و غیر مخرب در حجم ها و شکل های متفاوت در بتن مسلح انجام دهد. این دستگاه توسط سیستم های پیشرفته الکترونیکی در تمام مراحل برش به صورت اتوماتیک کنترل می شود و همچنین حجم کوچک و وزن سبک این دستگاه باعث گردیده است که به راحتی در فضای کوچک نصب و قابل استفاده باشد.

دستگاه برش سیمی بتن به حالت خاص دوار مخصوص برش بتن مسلح طراحی و ساخته می شود.این دستگاه به دلیل طراحی خاص که دارد توانایی گردش وضعیت پولی اصلی بصورت 360 درجه داشته و به راحتی می تواند انواع برش های دقیق و غیر مخرب در حجم ها و شکل های متفاوت در بتن مسلح انجام دهد.

این دستگاه توسط سیستم های پیشرفته الکترونیکی در تمام مراحل برش به صورت اتوماتیک کنترل می شود و همچنین حجم کوچک و وزن سبک این دستگاه باعث گردیده است که به راحتی در فضای کوچک  نصب و قابل استفاده باشد.

قابلیت های کاربردی وسیع دستگاه بتن بر ,مشکل گشای بخش عظیمی از انجام برش های کنترل شده در بتن می باشد.

3500
تعداد فروش دستگاه
120
پروژه های انجام شده